WIĘKSZE MÓZGI POZWALAJĄ WIĘCEJ PLOTKOWAĆ

Robin Dunbar, antropolog z University of Liverpool, przekonuje, że pomijając jedzenie, otwieramy usta przede wszystkim po to, żeby plotkować. Metodycznie podsłuchując ludzi w uniwersyteckich stołówek, po których można by się spodziewać intelektualnych ambicji, Dunbar stwierdził, że ich rozmowy rzadko dotyczą idei czy ważkich problemów. Akademicy poświęcają 70 procent czasu na rozmowy o innych. Żaden inny temat nie zajmuje więcej niż 10 procent, a „kwestie, które można uznać za ważne intelektualne problemy ludzkiej egzystencji, takie jak polityka, religia, etyka, kultura i praca” zajmowały pracownikom uczelni mniej niż 3 procent czasu.

Dunbar sądzi, że, ponieważ rozumienie związków społecznych zawsze miało wielkie znaczenie dla przetrwania, podobnie musiały wyglądać pogwarki przy ogniskach w plejstocenie. Jego zdaniem, wielki mózg i wyjątkowa dla naszego gatunku umiejętność mowy wykształciły się przede wszystkim w celu przetwarzania informacji społecznych. „W zasadzie – pisze Dunbar – należy przyjąć, że język powstał po to, żeby ludzie mogli plotkować.”

Człowiek ma mózg dziewięć razy większy niż powinien, gdybyśmy porównali go z przeciętnym ssakiem o zbliżonej masie. Jest to również nasz najbardziej kosztowny organ, który pochłania jedną piątą dziennego zużycia energii. (Niespodzianka: genitalia są w porównaniu z mózgiem bardzo tanie – a może raczej byłyby, gdybyśmy mniej o nich myśleli.) Biolodzy uważają, że wielkość mózgu u różnych gatunków naczelnych rosła tylko wtedy, gdy dawało to znaczną ewolucyjną przewagę, kompensującą te wysokie koszty. Większy mózg mógł na przykład pomóc w opanowaniu lepszego terytorium lub wykorzystaniu różnych pokarmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>