WIĘKSZE MÓZGI POZWALAJĄ WIĘCEJ PLOTKOWAĆ CZ. II

Dunbar wpadł na pomysł, że rozstrzygającą przewagę zapewniła ludziom możliwość plotkowania, gdy sporządził wykres wielkości mózgu u naczelnych, od karłowatych lemurów po makaki. Następnie zbadał korelację wielkości mózgu z liczebnością grup, w jakich żyje dany gatunek. Przekonał się wtedy, że mózg, a zwłaszcza kora mózgowa, czyli warstwa zewnętrzna, będąca siedzibą wyższych funkcji umysłowych, rośnie wraz z wielkością grupy. Naczelne żyjące w największych grupach i dysponujące największymi mózgami – pawiany, makaki, szympansy i ludzie – spędzają najwięcej czasu na ziemi, na otwartej sawannie lub na skraju lasu. To bardzo złożone środowisko, ale łatwo tam paść ofiarą lwów. Wobec tego struktura stadna ma duże znaczenie, gdyż ułatwia czuwanie i wykrywanie drapieżników. W większych grupach jest również więcej okazji do kontaktów społecznych. Jak pisze Dunbar, mózg był po prostu konieczny do przetrwania w złożonej społeczności.

Szympansy zbierają informacje o innych osobnikach podczas zajmującego im znaczną część czasu wzajemnego iska- nia i czyszczenia. Zwracają na przykład baczną uwagę na to, kto kogo iska. Stado szympansów liczy zwykle pięćdziesiąt do sześćdziesięciu osobników i iskanie zabiera im 20 procent czasu. Ta forma aktywności bardzo sprzyja tworzeniu więzi społecznych, które mogą okazać się bardzo ważne, gdy trzeba dzielić się jedzeniem lub szukać wsparcia w walce.

Iskanie sprawia też bezpośrednią przyjemność. Powoduje wyzwolenie endorfin i innych endogennych opiatów – to po prostu naturalne narkotyki wydzielane w mózgu. Odczuwamy taki sam błogostan w naszych intymnych związkach, gdy -jak to określa Dunbar -język nie wyraża odpowiednio naszych uczuć i zamiast tego przytulamy się, głaszczemy, czule dotykamy i stosujemy jeszcze inne formy fizycznego iskania (a niekiedy nawet ssiemy paluchy): „Gdy endorfiny wydzielane pod wpływem takich kontaktów rozchodzą się w organizmie, doświadczamy uczucia ciepła i harmonii ze światem: tak tworzy się w nas pozytywne nastawienie wobec osoby, z którą dzielimy intymne przeżycia. Efekt jest natychmiastowy i bezpośredni: fizyczna stymulacja – dotyk – mówi nam więcej o wewnętrznych emocjach «iskającego», niż dałoby się wyrazić słowami”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>