TYLKO ŻARTUJĘ

Nawet całkowicie rytualne lub werbalne starcia mają konsekwencje fizjologiczne. Allan Mazur, inżynier i socjolog z Syracuse University, uważa, że ludzie „często rywalizują o status w dobrze określonych sytuacjach, starając się «zestresować» przeciwnika za pomocą określonych zachowań lub wypowiedzi […] Poziom stresu może być bardzo wysoki, gdy rywalizacja przyjmuje postać agresywnej walki, lub bardzo niski w sytuacji, gdy przejawia się w uprzejmej rozmowie i jej uczestnicy z trudem uświadamiają sobie, że w ogóle rywalizują.”

W pewnym eksperymencie badacze łączyli w pary studentów mających silne przekonania na temat aborcji z podstawioną osobą udającą, że broni przeciwnego stanowiska. W czasie neutralnej rozmowy wstępnej nie wystąpiły objawy stresu (mierzono je w standardowy sposób – pomiar ciśnienia krwi w kciuku). Gdy natomiast uczestnicy przechodzili do gorącego tematu, reagowali jak zwierzęta rywalizujące o dominację i gwałtownie zwiększał się dopływ krwi do wszystkich większych grup mięśni, co jest wstępem do walki lub ucieczki. Obaj starali się wzbudzić u przeciwnika jak największy stres. „W końcu jeden się «poddaje», akceptuje niższy status, dzięki czemu uwalnia się od stresu związanego z rywalizacją” – pisze Mazur.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>