Stosunek zachowań pozytywnych do negatywnych

Nie wystarczy jednak tylko ludzi dowartościowywać. Losada stwierdził, że gdy stosunek zachowań pozytywnych do negatywnych znacznie przekracza pięć do jednego, sprawność zespołów zaczyna się obniżać. Negatywne oddziaływania są najwyraźniej konieczne do utrzymania zdrowej atmosfery. Zapewniają one niezbędny kontakt z rzeczywistością, ale oczywiście uwaga „oto dlaczego są- dzę, że to nie będzie skuteczne rozwiązanie” jest znacznie lepsza niż „ale z ciebie kompletny kretyn”.

Z pewnością zatem nie należy uznać, że zespół jest dysfunkcjonalny tylko dlatego, że jego członkowie się kłócą. Konflikty i różnice zdań często prowadzą do postępu. Or- son Welles tak to wyraził w The Third Man: „Borgiowie rządzili przez trzydzieści lat i Włochami wstrząsały wtedy wojny, terror, morderstwa i gwałty. A jednak to tam rozpoczął się renesans, tam narodzili się Leonardo da Vinci i Michał Anioł. W Szwajcarii przez pięćset lat panowała braterska miłość, demokracja i pokój. A co stworzyli Szwajcarzy? Zegar z kukułką!”. Zdaniem wielu badaczy konflikty są pożyteczne we wczesnej fazie podejmowania decyzji, a szkodliwe na etapie realizacji: dobre, gdy zadanie jest nowe i wymaga intelektualnego wysiłku, złe, gdy czynność ma charakter rutynowy. We wszystkich sytuacjach pierwszorzędne znaczenie ma kontekst. O tym, czy grupa dobrze współpracuje – podkreśla Losada – decyduje stosunek zachowań pozytywnych do negatywnych, dobrych wibracji do szumu.

Osiągnięcie właściwych proporcji ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na mechanizm negatywnej inklinacji, ale również dlatego, że jesteśmy zwierzętami społecznymi i emocjonalnymi. Wbrew temu, co sobie wmawiamy, nigdy nie zależy nam tylko na wykonaniu zadania lub zapłacie. W jednym z eksperymentów udało się na przykład wykazać, że wystarczą odpowiednie komentarze do wykonywanej pracy, żeby wydajność wzrosła o 10 procent. To może się wydać logiczne, ponieważ komentarze wyjaśniają zarówno zadanie, jak i oczekiwania, ale wyrazy uznania z powodu osiągnięć mogą zwiększyć wydajność aż o 17 procent, najwyraźniej z czysto emocjonalnych względów – to umacnia zaufanie i zacieśnia więzy między jednostką i grupą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>