Ruch zielonego budownictwa

Jednak do rozwoju ruchu zielonego budownictwa najbardziej przyczyniło się coraz powszechniejsze przekonanie, że takie budynki umożliwiają wydajniejszą pracę. Z badań wynika też, że w zielonych szpitalach pacjenci szybciej wracają do sił, w zielonych sklepach klienci wydają więcej pieniędzy, studenci w zielonych salach wykładowych lepiej zdają egzaminy, a robotnicy w zielonych fabrykach rzadziej mają wypadki i wydajność wzrasta tam od 6 do 16 procent. Łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie w zielonych budynkach lepiej pracują – twierdzi Fedrizzi. – Nie siedzą przecież cały dzień w zamkniętych, klimatyzowanych klitkach i nie wdychają toksycznych oparów. Według jednej z przygotowanych ostatnio analiz budownictwo tradycyjne, czyli nie- uwzględniające kwestii ekologicznych, „kosztuje Stany Zjednoczone 60 miliardów dolarów rocznie” z powodu spadku wydajności, jaki pociąga za sobą długotrwałe przebywania w nieprzyjaznym środowisku.

Nawet zdaniem niektórych zwolenników ruchu zielonego budownictwa takie analizy mają jednak zbyt wątłe podstawy. „Nie ma żadnych szczegółowych danych, które można byłoby pokazać inwestorom i powiedzieć, «patrz, z tych powodów masz to zrobić»” – zauważył pewien inżynier. Zdaniem architekta specjalizującego się w zielonym budownictwie przydałoby się studium, które odpowiedziałoby na przykład na takie pytanie: „Jeśli mieszkasz i pracujesz w zielonym budynku, czy rzadziej korzystasz z ubezpieczenia zdrowotnego?”. (Jeśli ktoś chce sam przyjrzeć się, jakie rezultaty przyniosły już przeprowadzone badania, może je znaleźć na stronie www.usgbc.org.) W każdym razie zgodnie z powszechną opinią w zielonych budynkach ludzie po prostu lepiej się czują. „To pierwszy budynek, w jakim byłem, który zbudowano dla ludzi” – mówi Rick

Matilla, siedząc wśród roślin na tarasie w atrium Genzy- me, gdzie jest dyrektorem do spraw środowiska. „Tutaj nie czuję, że jestem zamknięty we wnętrzu. Powietrze jest świeższe, wszędzie dochodzi naturalne światło, czuje się związek z naturą. Jestem zdumiony, że wcześniej nie wpadliśmy na pomysł, by wyjść z jaskiń na zewnątrz.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>