PROTOKÓŁ WAŻNIAKÓW I RADOŚĆ DEFENESTRACJI CZ. II

Zamiast interpretować takie zachowanie jako przejaw braku kręgosłupa lub podlizywanie się, lepiej przyjąć, że stanowi ono naturalny element wszystkich relacji społecznych. W pewnym sensie jest to po prostu zdrowa forma społecznej manipulacji. Sprytni podwładni z premedytacją okazują szacunek i podkreślają wyższy status szefa – to sposób na wywarcie wpływu na zachowanie osobnika dominującego, nawet na poziomie biochemicznym. W intrygującym eksperymencie przeprowadzonym na początku lat osiemdziesiątych badacze z UCLA School of Medicine oddzielili dominującego samca koczkodana od jego stada za pomocą lustra weneckiego. Alfa widział swoich podwładnych, dlatego groził im i wykonywał normalne demonstracje. Dominujące samce, nie tylko zresztą kocz- kodanów, zwykle mają dwukrotnie wyższy poziom seroto- niny we krwi niż osobniki podporządkowane, co umacnia ich pewność siebie i powstrzymuje od destruktywnej agresji. (To mechanizm, jaki pragnie wzmacniać u szefa każdy rozsądny pracownik.) Jednak z powodu szczególnych właściwości lustra weneckiego małpy nie widziały alfy i nie mogły okazać mu należytego szacunku. To prawdopodobnie doprowadzało go do furii. W ciągu szesnastu dni poziom serotoniny u dominującego osobnika spadł o 40 procent. Michael J. Raleigh i Michael T. McGuire dodają, że u koczkodanów wyższy poziom serotoniny „sprzyja różnym pozytywnym, prospołecznym zachowaniom. Niemal wszystkie wynikające z naszych badań wnioski na temat wpływu tego neuroprzekaźnika na zachowania społeczne dotyczą również ludzi”.

Z takich badań wynika natomiast, że pozornie bezsensowne codzienne pozdrowienia mają większe znaczenie, niż sądzimy. Szefa zapewne niewiele obchodzą informacje werbalne, jaki otrzymuje, gdy wchodzi do biura i mówi „Dzień dobry, jak się macie?”. Interesuje go natomiast ton odpowiedzi, stanowiący ważny sygnał, czy nie nastąpiło jakieś zaburzenie porządku społecznego. Pominięcie pozdrowień lub innych wymaganych objawów szacunku może łatwo doprowadzić do nieporozumień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>