PROSTE RADY, JAK LEPIEJ KORZYSTAĆ Z PLOTEK CZ. II

Menedżerowie bardzo rzadko mogą osiągnąć cokolwiek za pomocą złośliwych plotek. Muszę jednak przypomnieć, że większość przekazywanych w ten sposób komunikatów ma pozytywny wydźwięk. A ty możesz pomóc kolegom bardziej efektywnie wykorzystać czas i przy okazji zaskarbić sobie ich lojalność, na przykład uprzedzając w porę o jakimś istotnym zdarzeniu: „Słyszałem, że coś ma się dziać z rachunkiem Disneya. Lepiej wstrzymaj się z tą transakcją do poniedziałku”. Pamiętaj jednak, że musisz przekazywać takie informacje różnym ludziom, którzy dla ciebie pracują, mniej więcej równie często.

Plotkowanie z pracownikami z samego dołu hierarchii nie jest jedynie dobrym sposobem na włączenie ich do grupy. Możesz też dowiedzieć się od nich czegoś istotnego, ponieważ ludzie na dole często widzą więcej niż ci na samej górze. W pewnym banku rada gubernatorów kazała strażnikowi, by ze swego posterunku przysłuchiwał się przebiegowi obrad. Najwyraźniej uznano, że jego pomoc może być potrzebna – na przykład, gdyby jakiś dziad zasłabł po przeczytaniu, ile zarabia prezes. Strażnik słyszał wszystko, o czym mówiono, i niekiedy dzielił się tą wiedzą z tymi, którzy byli dostatecznie rozsądni, żeby nie traktować go z góry.

W firmie z listy Fortune 500, kobieta – menedżer średniego szczebla, z naturalnych względów zatem wyczulona na krążące po firmie pogłoski – wracała raz do domu służbową limuzyną. Jechała sama, co, jak mogłoby się wydawać, utrudnia zbieranie informacji. Ale ona przesiadła się do przodu i rozpoczęła pogawędkę z szoferem. Na wokandzie znalazła się Nancy, młoda, przystojna kierowniczka projektu, która błyskawicznie wznosiła się na coraz wyższe szczeble firmowej hierarchii. Inni menedżerowie szeptali co prawda, że jest niekompetentna, unika podejmowania decyzji, często zmienia zdanie i ma trudności w komunikowaniu się z innymi – ale ona wciąż awansowała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>