Prospołeczna dominacja

Prospołeczna dominacja polega często na ograniczeniu do minimum emocji związanych z relacją przełożony-pod- władny, dzięki czemu ci z niższego szczebla hierarchii często rzeczywiście osiągają lepsze wyniki. Na przykład, gdy pracownicy socjalni usiłują przekonać swych podopiecznych, żeby nie zażywali narkotyków i nie uprawiali seksu bez zabezpieczenia, niewątpliwie przyjmują postawę do- minacyjną: To, co ci mówię, jest słuszne, a to, co ty robisz, jest złe. Druga strona odbiera to jako oczywisty atak na poczucie własnej wartości. I dlatego ludzie zachowują się w takiej sytuacji defensywnie, odrzucają informacje lub przekręcają je tak, żeby pasowały do ich zachowania. Podobnie, gdy szef krytykuje handlowców, że nie osiągają założonego poziomu sprzedaży, i żąda, aby wymyślili nową taktykę, ci przewracają oczami i przypisują spadek sprzedaży pogorszeniu sytuacji na rynku lub innym czynnikom, nad którymi nie mają kontroli.

Psycholodzy stwierdzili jednak, że jeśli najpierw zachęci się ludzi, żeby pozytywnie myśleli o sobie – na przykład prosząc, żeby spisali swoje największe sukcesy w ostatnim kwartale – to czują się pewniej i są bardziej skłonni rozważyć nową taktykę. „Zdroworozsądkowa metoda – pisze Geoffrey Cohen, psycholog z Yale-polega na potwierdzeniu czyjejś wartości w tej samej dziedzinie, w której występuje zagrożenie: «W zeszłym roku miałeś znakomite wyniki sprzedaży. W tym roku nie osiągasz średniej».” Jednak takie podejście może łatwo okazać się nieskuteczne. Według Cohena, wstępne wzmocnienie poczucia własnej wartości rozmówcy jest najskuteczniejsze, gdy dotyczy zupełnie innej sfery. Lepiej powiedzieć: „Miałeś świetną prezentację na konferencji w Hongkongu. Ludzie wciąż o niej mówią”, a następnie przejść do spokojnej dyskusji na temat problemów ze sprzedażą w tym roku.

Takie emocjonalne rozważania stanowią nieuświadomiony podtekst życia w każdej organizacji i są głęboko zakorzenione w biologii społecznej dominacji. Psycholodzy definiują władzę jako możliwość modyfikowania życia innych albo poprzez kontrolę nad zasobami (jedzeniem, pieniędzmi, możliwościami ekonomicznymi, decyzjami, znajomościami, wsparciem), albo poprzez wymierzanie kar (fizycznych, zwolnienia z pracy, ataków werbalnych, ostracyzmu). Organizacja to miejsce, gdzie władza jest sprawowana na oba sposoby. Nawet jeśli tylko siedzimy w pokoju i gawędzimy, wszystkimi komórkami ciała odczuwamy wpływ władzy. Społeczna dominacja oddziałuje na wszystkie niuanse naszego zachowania, choć nam może się wydawać, że zupełnie o niej nie myślimy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>