PRAWA RĘKA SZEFA CZ. II

Konieczność monitorowania i starannego interpretowania gestów i min alfy częściowo wyjaśnia, dlaczego przywiązujemy duże znaczenie do bycia jego „prawą ręką”. Otóż po prostu lepiej rejestrujemy sygnały ujawniające emocje, gdy ktoś stoi w lewej części naszego pola widzenia, ponieważ wówczas obraz powstaje po prawej stronie siatkówki obu oczu i szybciej dociera do prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za emocje.

Antropolodzy Robin Dunbar i Julia Casperd pierwsi zidentyfikowali to zjawisko u małp dżelada. Ich zdaniem skłonność do zajmowania takiej pozycji, żeby przeciwnik znajdował się w lewej części pola widzenia, wynika z pragnienia lepszego wyczucia jego prawdziwych intencji: „Czy rywal blefuje, gdy gra ostro? Czy szybkie odwrócenie spojrzenia zdradza niechęć do podjęcia ataku nawet w skraj- nej sytuacji?”. Podobnie, gdy szef (lub najgroźniejszy konkurent) siedzi po twojej lewej stronie, większa wrażliwość prawej półkuli sprawi, że szybciej zarejestrujesz subtelne niuanse jego zachowania. Ty zaś znajdujesz się w prawej części jego pola widzenia, a zatem jemu odczytanie twoich zamiarów zajmie więcej czasu.

Zwierzęta bardzo zważają na zachowanie alf, ponieważ osobniki zajmujące niższe miejsca w hierarchii mają obowiązek odstępować im cieniste miejsca spoczynku oraz towarzyszki lub towarzyszy, z którymi planowali odbyć stosunek seksualny. Gdy zwierzę z niższego szczebla hierarchii odchodzi z zajmowanego miejsca, biolodzy mówią, że zostało „wyparte”. Coś takiego zdarza się często również w pracy. Można to zaobserwować na przykład, gdy prezes pojawia się w sali ćwiczeń, żeby odfajkować swoje pół godziny na Stair- Master. Jego ulubiony przyrząd do ćwiczeń nagle właśnie jest wolny, a poprzedni użytkownik uśmiecha się i mówi „naprawdę, już kończyłem”, choć jeszcze się nie spocił. Podobnie, gdy szef pojawia się w pokoju, gdzie rozmawiają dwaj jego ludzie, jeden z nich zwykle uśmiecha się, przerywa rozmowę i wychodzi. Żaden nie mówi: „Jesteśmy zajęci, czy mógłby pan przyjść później?”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>