Połączenie zagrożenia z stereotypami

Skoro podwładni mają lepsze wyczucie w sytuacjach społecznych, to zręcznym pociągnięciem jest również powierzenie im ważnych negocjacji. Keltner i współautorzy teorii zwracają uwagę na badania, które wykazały, że osoby sprawujące władzę „na ogół gorzej uświadamiają sobie «podstawowe interesy» przeciwników. Negocjatorzy z niższych szczebli hierarchii nie tylko lepiej je rozumieją, ale również częściej znajdują rozwiązania korzystne dla obu stron”.

Możni tego świata niekiedy zapominają, że ich agresywna osobowość wywołuje u podwładnych głębokie poczucie zagrożenia. To staje się groźne, gdy ludzie zaczynają bać się zabrać głos, żeby powstrzymać szefa od bezsensownych szarż. Szefowie często łączą groźne zachowanie ze skłonnością do stereotypowej oceny podwładnych. Nie jest tak dlatego, że są pełni uprzedzeń, to po prostu konsekwencja nierozdzielnie związanego z władzą automatyzmu myślenia. W niedawno przeprowadzonym eksperymencie okazało się, że nawet studenci college’u, którym pozwolono decydować o zatrudnianiu ludzi, oceniali kandydatów, posługując się stereotypami, i nie rozpatrywali poszczególnych przypadków indywidualnie.

Połączenie zagrożenia z stereotypami może okazać się toksyczne. W innych badaniach udało się wykazać, że Afroamerykanie zaliczali różne testy nie gorzej od białych, dopóki nie zasugerowano im, żeby pomyśleli o rasie, a kobiety zdawały testy z matematyki równie dobrze jak mężczyźni, o ile nie powiedziano im, że test został opracowany, aby badać zróżnicowanie płciowe umiejętności matematycz nych.

Przywódcy muszą być świadomi, jak szybko ich zdeformowane widzenie świata może spowodować koszmarny skandal. Ta sama energiczna osobowość, dzięki której John Rigas zdołał przekształcić swoją niewielką firmę w potężną korporację notowaną na giełdzie, kazała mu wierzyć, że Adelpha Communications nadal pozostaje Jego” własnością i wszyscy mają mu schodzić z drogi. Rigas i jeden z jego synów zostali skazani za wypompowanie z firmy ponad dwóch miliardów dolarów, co spowodowało jej bankructwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>