PLOTKOWANIE POPRAWIA SAMOPOCZUCIE

Iskanie jako metoda tworzenia więzi międzyludzkich mogłoby być zbyt kłopotliwe, choćby z tego powodu, że znamy zbyt wiele osób. I na ogół nie chcemy być pocierani, głaskani ani klepani, zwłaszcza w pracy. Według obliczeń Dunbara, wielkość ludzkiego mózgu jest dostosowana do życia w mniej więcej stupięćdziesięcioosobowych grupach. Gdybyśmy musieli utrzymywać relacje społeczne w tak dużej grupie za pomocą iskania, musiałoby to pochłonąć już 45 procent czasu. Nie mielibyśmy czasu na tak ważne czynności, jak zjedzenie lunchu. Zamiast tego monitorujemy się wzajemnie i wspieramy na duchu za pomocą języka, głównie plotkując.

Ajak się okazuje, ludzki język jest zaskakująco pozytywny: na podstawie trzynastu szczegółowo przeanalizowanych języków badacze mogli nawet pokusić się o stwierdzenie, że istnieje „uniwersalna, ogólnoludzka skłonność do używania w komunikacji pozytywnych słów oceniających częściej niż negatywnych”. Inne badania wykazały, że w zwyczajowych zwrotach złożonych z pary przeciwstawnych słów – wygrać lub przegrać, szczęśliwy lub smutny, więcej czy mniej, my i oni, zyski i straty – słowo o pozytywnej konotacji zwykle występuje na pierwszym miejscu.

Z badań Dunbara wynika, że tylko 5 procent plotek ma negatywnych wydźwięk. Znacznie częściej jest to tylko nieco jałowa paplanina: „Widziałaś, jaką bluzkę wczoraj nosiła?” lub „On bardzo sprawnie pisze”. Treść plotek ma mniejsze znaczenie – uważa Dunbar – „niż komunikat o społecznym zaangażowaniu”. Gdy ktoś zatrzymuje się, żeby poplotkować, nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem i wciąga go do grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>