Plotki a relacje na poziomie personalnym

Zaufanie oznacza również dbałość o to, by pogłoska była jak najbliższa prawdy. Powszechnie sądzi się, że plotki są w ogromnej części bezpodstawne i fałszywe, ale z badań wynika, że 75 do 95 procent pogłosek krążących w typowej organizacji to wiadomości prawdziwe. Byłoby rzeczą bezsensowną marnować energię na rozpowszechnianie fałszywych informacji, gdyż to niewątpliwie spowodowałoby dyskredytację źródła. Mimo to przed podjęciem decyzji, czy rozpowszechniać plotkę, należy starannie ją sprawdzić (zwłaszcza, jeśli jest przekazywana pocztą elektroniczną). Jeżeli ktoś usłyszał, że coś ma się zdarzyć na rachunku Disneya, ale rozpowiada, że to niechybnie zapowiedź międzygatunkowego homoseksualnego ślubu Min- nie i Daisy, to jego wiarygodność szybko zmaleje do zera.

Wprawdzie ludzie z samej góry zwykle udają, iż gardzą plotkami, powinni umieć wykorzystywać je w rywalizacji. Kilka lat temu pewna amerykańska firma ubezpieczeniowa toczyła wojnę z jedną największych korporacji świata o przejęcie europejskiej spółki. Firma szybko zorientowała się, że jest wykorzystywana przez bankierów inwestycyjnych w celu zmuszenia „GigantaCorp” do złożenia lepszej oferty. Mimo to postanowiła przystąpić do licytacji.

Równocześnie ze złożeniem oferty Amerykanie pokąt- nymi kanałami przekazali władzom europejskiej spółki ważną informację: GigantaCorp zwykle proponuje wysoką cenę, eliminuje konkurencję i zostaje sama na placu boju, po czym przystępuje do drobiazgowych targów i zgłasza dodatkowe warunki, żeby obniżyć cenę. Szefowie firmy ubezpieczeniowej zażądali również, by w trakcie negocjacji mogli się spotkać z potencjalnymi partnerami z Europy. Ta krótka okazja do rozmowy (i wymiany plotek) pozwoliła im nawiązać bliższe relacje, dzięki czemu Europejczycy przyjęli skromniejszą ofertę.

Plotki mogą również ułatwić relacje na poziomie personalnym. To jeden z czynników, który skłania ludzi do uczciwości. Prymatolog Christopher Boehm charakteryzuje plotkowanie jako „ukradkową działalność, która pozwala ludziom stale przeglądać moralne dossier wszystkich innych […] Mimo prób zachowania tajemnicy, wszyscy wiedzą, że plotki krążą bez przerwy. Każdy może stać się ich celem. To ma działanie odstraszające”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>