O POŻYTKACH Z CZARNOWIDZTWA CZ. II

Gdy jednak zdajemy sobie sprawę z istnienia tej naturalnej skłonności – wskazuje Cacioppo – możemy jej przeciwdziałać, odpowiednio edukując ludzi. Na przykład uświadamiając, że personel medyczny tak się nie zachowuje, a zresztą z reguły nawet nie dysponuje wiedzą, iż przywieziony właśnie pacjent wyraził zgodę na wykorzystanie swoich organów. Dobrym rozwiązaniem może być też przyjęcie innych uregulowań prawnych. W Stanach Zjednoczonych dawcą może być tylko ktoś, kto wyraził zgodę na przekazanie organów. Konsekwencje są takie, iż każdego roku w USA umiera niemal sześć i pół tysiąca oczekujących na transplantację, na całym świecie zaś ponad dwadzieścia tysięcy. W kilkunastu krajach europejskich, między innymi w Hiszpanii i Francji, obowiązuje zasada „domniemania zgody” i tam liczba umierających z braku dawcy jest znacznie mniejsza.

Negatywna inklinacja tłumaczy również, dlaczego tak bardzo obawiamy się finansowych strat, a perspektywa nawet dużych zysków znacznie mniej nas ekscytuje. Doskonale pamiętamy Czarny Poniedziałek z 1987 roku i nawet Czarny Czwartek z 1929, ale czy ktoś potrafiłby szybko podać, kiedy była Biała Środa lub Biały Piątek. Najwyraźniej znikły, niczym obłok unoszący szczęśliwych akcjonariuszy otulonych fenomenologiczną poświatą.

Nadmierna koncentracja uwagi na stratach pomaga też wyjaśnić, dlaczego kryzys gospodarczy sprawia, że w amerykańskich wyborach prezydenckich partia rządząca traci głosy, natomiast wzrost gospodarczy jedynie nieznacznie podnosi jej notowania. Zjawisko to tłumaczy również, dlaczego pracownicy są bardzo rozgoryczeni, gdy muszą zrezygnować z jakichś przywilejów, nawet tych, na których początkowo niezbyt im zależało. Bardzo ładnie pokazano to w licznych eksperymentach – okazało się na przykład, że jeśli losowo wybranym osobom damy coś na własność, a następnie poprosimy, żeby to odsprzedali, to ludzie żądają ceny w przybliżeniu dwa razy wyższej od tej, jaką gotowi byli zapłacić sami, gdy pytano ich przed wręczeniem podarunku. Ekonomiści wskazują, że ta nieproporcjonalnie silna niechęć do strat jest podstawową tendencją ludzkiej psychiki i bardzo często skłania nas do podejmowania nieracjonalnych decyzji ekonomicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>