TO NIESPRAWIEDLIWE CZ. II

Badacze z Yerkes, Sarah Brosnan i Frans de Waal, nie zajmowali się funkcjonowaniem plotki w małpim świecie, ale ich eksperyment ujawnia jedną z ważnych przyczyn, dla których my tak pilnie śledzimy innych w naszym otoczeniu, obserwując ich lub wymieniając informacje: chcemy mieć pewność, że jesteśmy sprawiedliwie traktowani. Kapucynki zapewne miały podobne odczucie naruszenia ich praw, jakie my przeżywamy, gdy ktoś awansuje, choć na to nie zasłużył, wpycha się przed nas do kolejki w supermarkecie lub nie przestrzega reguł wjeżdżania na autostradę. Nic dziwnego, że oboje stwierdzają, że najwyraźniej powszechne wśród ludzi „poczucie sprawiedliwości” i niechęć do nierówności są znacznie starsze, niż sądzimy.

Emocje społeczne są tak silne, że małpki wolą sobie zaszkodzić, wyrzucając jedzenie, za które zapłaciły: ważniej- sze, jak widać, jest okazanie, że nie akceptują niesprawiedliwości. Wbrew mitowi o „racjonalnym Homo economi- cus”, ludzie wcale nie zachowują się bardziej logicznie. Jesteśmy gotowi jechać kawał drogi, zamiast zrobić zakupy w lokalnym sklepie, ponieważ uważamy, że kiedyś nas tam oszukano, albo rzucamy pracę, bo ktoś otrzymał awans przed nami.

„Ludzie często odrzucają oferowaną nagrodę, ponieważ oczekiwali czegoś innego lub uważają, że spotyka ich niesprawiedliwość – komentuje Sarah Brosnan. – Takie nieracjonalne zachowanie jest zagadką dla naukowców i ekonomistów, którzy zawsze zakładali, że decyzje ekonomiczne są racjonalne. Nasze badania naczelnych innych niż ludzie wskazują, że zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji odgrywa emocjonalne poczucie sprawiedliwości.”

A jeśli plotkujemy z czysto praktycznych powodów, w celu ochrony sprawiedliwości i obrony przed zagrożeniami, to być może również po to, żeby wzmocnić społeczne więzi z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>