NIEBEZPIECZEŃSTWA WŁADZY

Nawet jeśli przyjmiemy, że możemy się czegoś nauczyć od płazińców lub koczkodanów o władzy i dominacji wśród ludzi, czy model zbliżenie/wycofanie jest do czegokolwiek przydatny. Czy pomaga ludziom zachowywać się bardziej inteligentnie w pracy? Armia konsultantów inkasujących po trzy tysiące dolarów dziennie jakoś jeszcze nie rzuciła się, żeby rozpowszechnić tę dobrą nowinę w świecie korporacji. Niewątpliwe jednak kiedyś będą oni zmuszeni to uczynić, ponieważ ludzie, którzy ignorują wrodzone skłonności związane z władzą, ryzykują, że marnie skończą właśnie z ich powodu. W istocie jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ jedną z nich jest tendencja do ignorowania lub niedostrzegania, co dzieje się w otoczeniu.

„Zakładamy-piszą autorzy omawianej teorii-że władza aktywuje behawioralny system zbliżenia/wycofania, ale człowiek nie ma świadomości skutków jego działania, a osoby sprawujące władzę mogą uświadamiać to sobie jeszcze słabiej niż inni.” Szef naprawdę żyje w swoim świecie, co zawsze podejrzewaliśmy, i to leży w naturze jego stanowiska. W miarę jak rośnie posiadana władza, następuje aktywacja behawioralnego systemu ekspansji i wyłączanie behawioralnych hamulców, a ludzie przestają zwracać uwagę na otoczenie. Często przy tym żywią zbyt głęboką wiarę w swoją zdolność do kontrolowania zdarzeń.

Przesadne poczucie mocy sprawia, że szefowie często przypisują sobie zasługi podwładnych, którzy mogą tylko ugryźć się w język i czekać na okazję do rewanżu. To również wyjaśnia, dlaczego przełożeni reagują na niepomyślne zdarzenia gniewem (coś nie zostało zrobione), natomiast osoby mające niski status poczuciem winy i przygnębieniem (czegoś nie zrobiliśmy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>