NEUROANATOMIA CZARNOWIDZTWA

W laboratorium University of Wisconsin w Madison, z głową w otworze przypominającej kształtem obwarzanek maszyny do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, leży na wznak ochotnik. Słychać piski i trzaski, gdy ogromny, ukryty magnes wiruje wokół, wytwarzając obraz mózgu złożony z trzydziestu przekrojów. Pewien niepokój budzi, gdy po jednej stronie szklanej ściany obserwujemy żywego człowieka, po drugiej natomiast obraz jego mózgu, obracający się o 360 stopni albo pochylający się do przodu lub do tyłu zgodnie z poleceniami operatora.

MRI pozwala śledzić życie umysłu. Mówiąc ściślej, aparatura rejestruje przepływ krwi i inne dane metaboliczne świadczące o aktywności różnych ośrodków i regionów mózgu w danej chwili. (Wzrost aktywności wymaga większego przepływu krwi, gdyż to ona dostarcza tlen.)

Metoda MRI pozwoliła między innymi zlokalizować ośrodek negatywnej inklinacji w mózgu. Gdy ktoś jest emocjonalnie poruszony – niespokojny, gniewny, przygnębiony – aktywność mózgu koncentruje się w prawym płacie czołowym oraz w ciele migdałowatym, ośrodku w śródmózgowiu, będącym centrum lęku. Natomiast gdy człowiek jest w dobrym nastroju – radosny, pełen entuzjazmu i energii – te ośrodki są bierne, a pobudzona jest głównie kora lewego płata czołowego.

Neurolog Richard Davidson z University of Wisconsin wiąże aktywność lewego płata kory czołowej z całym zespołem zachowań, między innymi z tym, jak odnajdujemy kierunek, zbliżamy się do celu, manipulujemy przedmiotami i nazywamy je. Lewa strona ewolucyjnie wyspecjalizowała się w takich zachowaniach – związanych ze zbliżeniem do innych obiektów -jeszcze kiedy nasi przodkowie żyli na sawannie, gdy trzeba było nieustannie podejmować decyzję, czy podejść do wodopoju lub wkroczyć na nowe terytorium. Natomiast kora prawego płata czołowego specjalizuje się w zachowaniach związanych z wycofaniem, zwłaszcza z wykrywaniem zagrożeń i ucieczką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>