NEUROANATOMIA CZARNOWIDZTWA CZ. II

Według Davidsona każdy człowiek ma własny „emocjonalny punkt krytyczny”, czyli indywidualny poziom skłonności do zbliżania się lub wycofywania, który można zbadać techniką MRI. Ludzie z wyraźnie wzmożoną aktywnością prawego płata czołowego są najbardziej narażeni na kliniczną depresję lub nerwicę, natomiast osoby z silniej pobudzoną korą lewego płata czołowego rzadko doświadczają nieprzyjemnych nastrojów i szybciej z nich wychodzą. Większość z nas mieści się między tymi krańcami kontinuum i stąd dobrze znane wahania nastroju.

Zgodnie z tradycyjnym poglądem, mózg dorosłego człowieka nie zmienia się, poza nieubłaganym obniżaniem sprawności w miarę postępującego obumierania neuronów. Davidson stwierdził jednak, że ów „emocjonalny punkt krytyczny” wcale nie jest stały. Jeśli szefowa zbyt emocjonalnie reaguje na problemy w pracy, nie oznacza to, że do końca życia będzie krzyczeć na podwładnych, a programista unikający nie tylko konfliktów, ale nawet kontaktów z innymi, nie jest skazany na dożywotnie relacje wyłącznie z komputerowym monitorem. Naukowcy stwierdzili zresztą ostatnio, że nawet u starszych ludzi w hipokampie – a jest to obszar mający zasadnicze znaczenie dla uczenia się i zapamiętywania – powstają nowe komórki. Davidson opisuje mózg jako „narząd najlepiej zaprojektowany do adaptacji do doświadczenia”. Lista form aktywności pozostających do naszej dyspozycji, które mogą spowodować fizjologiczne zmiany w mózgu, obejmuje ćwiczenia, terapię poznawczą, zażywanie leków psychotropowych i antyde- presantów (np. prozacu) oraz metodę najbardziej zalecaną przez samego Davidsona – medytację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>