NAPRZÓD, SKORUPIAKI!

Inni badacze dopiero testują użyteczność teorii zbliże- nia/wycofania jako metody zrozumienia mechanizmów władzy i jej wpływu na ludzi. Model ten jest atrakcyjny, ponieważ dostarcza spójnego wyjaśnienia zachowania różnych stworzeń, od płazińców po prezesów korporacji, a prócz tego wydaje się sensowny z punktu widzenia analizy biochemicznych czynników warunkujących zachowanie.

Na przykład serotonina, bardzo ważny neuroprzekaź- nik, ułatwia rozchodzenie się sygnałów wzdłuż neuronów. Wzrost stężenia serotoniny w mózgu sprawia, że człowiek się rozluźnia, rośnie jego pewność siebie i asertywność w kontaktach społecznych. Spadek poziomu serotoniny powoduje, że ludzie stają się niespokojni, kłótliwi i impulsywni. Takie lekarstwa antydepresyjne jak prozac wpływają na poziom serotoniny. Badania wykazały również, że serotonina odgrywa ważną rolę w społecznej dominacji. W przypadku koczkodanów awansowi społecznemu towarzyszy odpowiedni wzrost poziomu serotoniny – gdy ko- czkodan spada na niższy szczebel społecznej drabiny, poziom serotoniny również opada. Młodzi ludzie pełniący różne funkcje w korporacjach studenckich również mają na ogół wyższy poziom serotoniny niż ich szeregowi koledzy – najwyraźniej nie dlatego, że tacy się urodzili, ale z powodu wpływu władzy na wewnętrzne procesy biochemiczne.

Z perspektywy teorii zbliżenia/wycofania serotoninajest szczególnie intrygująca, ponieważ wydaje się, że już w bardzo wczesnym okresie ewolucji zwierząt stała się czymś w rodzaju związku sygnalizującego „zielone światło/czer- wone światło”. W organizmach prymitywnych zwierząt serotonina pełni bardzo prostą funkcję: wzrost poziomu tej substancji stymuluje aktywność motoryczną, a spadek wiąże się ze zmniejszeniem ruchliwości.

Takie reakcje sprzyjają przetrwaniu zwierzęcia. Gdy w okolicy jest dużo żywności, ruch umożliwia jej odnalezie- nie i zjedzenie. Jeśli natomiast w pobliżu czai się drapieżnik, lepiej zastygnąć w bezruchu, żeby uniknąć wykrycia. Serotonina najwyraźniej początkowo pełniła prostą funkcję regulacyjną mechanizmu zbliżenie/wycofanie, a dopiero później stała się kluczowym elementem kształtowania się osobowości „szybko do przodu”, typowej dla ludzi władzy, i czynnikiem inicjującym postawę „wycofanie” u osób podporządkowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>