KORTYZOL – SPRAWCA ZAMIESZANIA CZ. III

Przez dwa lata nikt nie protestował. Pracownicy okazywali uległość nie tylko z powodu strachu, ale również dlatego, że Johnson od samego początku rozmawiała z prezesem tak, jakby byli najlepszymi kumplami. On zaś nigdy nie miał bezpośredniej okazji, by dostrzec ciemne strony jej osobowości. Wszelkie skargi byłyby uznane za nieuzasadnione malkontenctwo lub próbę buntu. Nawet gdy podwładni Johnson w końcu zdobyli się na zbiorowy protest, firma dała jej kilka miesięcy na szukanie nowej pracy.

Szkody, jakie spowodowała, odczuwano jeszcze długo. Jej pracownicy – a było wśród nich wiele osób zatrudnionych w firmie od dziesięciu lub dwudziestu lat-„stracili zaufanie do firmy, dla której pracowali ze wszystkich sił, gdy sprzedaż malała. Nigdy już nie okazywali takiej lojalności jak wcześniej”. Byłoby miło na koniec napisać, że Johnson skończyła na bezrobociu i cierpi na, powiedzmy, permanentne wzdęcia, ale w rzeczywistości nadal praktykuje swoje metody dominacji na menedżerskim stanowisku: tyle że już w innej firmie samochodowej z Detroit.

Ludzie mający takich szefów na ogół starają się jak najszybciej rozwiązać konflikty, obniżyć poziom kortyzolu i odzyskać wewnętrzną równowagę. Jedną z możliwości jest kapitulacja. Odwracają spojrzenie. Przytakują szefowi, spuszczają głowę i wychodzą z gabinetu. Po „przestre- sowaniu -jak określa to Allan Mazur – uległość jest ceną, jaką płaci osobnik, żeby pozbyć się złego samopoczucia”. Nawet w firmach, które bardzo dbają o pracowników, uległość wobec przełożonych staje się standardem zachowania. „Kiwanie głowami na znak zgody było dla nas automatycznym odruchem – piszą John Rolfe i Peter Troob w książce Monkey Business o pracy w banku inwestycyjnym Donaldson, Lufkin & Jenrette. – Wpojono nam, że zawsze mamy się zgadzać. Konflikty tylko powodują zamieszanie.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>