KONFLIKT TO RZECZ NORMALNA CZ. II

De Waal stwierdził, że agresywne lub antagonistyczne zachowania zajmują szympansom tylko pięć procent czasu, ale to nie oznacza, że usiłuje zminimalizować znaczenie agresji w staraniach poszczególnych osobników o zdobycie w grupie jak najwyższej pozycji. Przeciwnie, de Waal po prostu akceptuje agresję. Biolodzy i socjolodzy zwykle opisują takie zachowania jako antyspołeczne i destruktywne przejawy osobniczej patologii, natomiast de Waal uważa agresję za „integralną część życia społecznego […] Występuje w najlepszych związkach”.

De Waal opisuje walkę o mleko matki w okresie odstawienia od piersi jako „pierwszy przykład negocjacji w życiu społecznym młodego ssaka”. Malec, który został pozbawiony możliwości ssania, może się dąsać, jęczeć lub krzyczeć, czyli zachowywać się agresywnie. Matka może go odpychać od sutków i gniewnie reagować na powtarzane żądania. Jak we wszystkich związkach w późniejszym życiu, pojawia się konflikt interesów, a agresja jest tylko jednym ze sposobów jego rozwiązywania. Matka i dziecko mają jednak zdecydowanie więcej wspólnych interesów niż punktów spornych. Godzą się. Szympansica może pozwolić małemu ssać wargę lub ucho, podobnie jak kobieta daje dziecku smoczek. Wzajemnie się łaskoczą i obściskują, a taki „cykl pozytywnych i negatywnych interakcji” prowadzi do uzgodnienia reguł obowiązujących w ich związku. De Waal nazywa ten model zachowań społecznych „modelem relacyjnym” lub „modelem rozwiązywania konfliktów”. Ta koncepcja doskonale się też nadaje do opisu stosunków w organizacji. Kłócimy się i poszukujemy kompromisu. Nie zgadzamy się, ale działamy wspólnie.

Badania de Waala potwierdzają, że w wyniku ewolucji używamy agresji jako „normalnego instrumentu rywalizacji i negocjacji”. Co ważniejsze, wynika z nich, że kontrolowana agresja nie wyklucza zgody i współpracy. Jego zdaniem nie jest ważne to, że szympansy walczą, ale „postrzegana przez nie wartość relacji i sposób rozwiązywania konfliktu”, czyli to, jak wyglądają ich stosunki przed i po starciu. Zarówno wśród szympansów, jak i ludzi korporacji, budowanie kompromisu jest procesem złożonym. I wiele zależy od tego, kto gra pierwsze skrzypce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>