Kobiety uśmiechają się częściej

Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy uśmiechu. Komplikacje nie wynikają jedynie z równoczesnego działania sił biologicznych i kulturowych: istotny jest również czynnik płci. Kobiety uśmiechają się znacznie sprawniej (i częściej) niż mężczyźni. Choć mężczyźni są średnio o 15% więksi od kobiet i mają odpowiednio bardziej rozbudowane mięśnie, kobiety mają na ogół lepiej rozwinięte mięśnie odpowiedzialne za kształt uśmiechu (tzw. mięśnie jarzmowe większe, ciągnące się od oczu do kącików ust). Nikt nie wie, czy to ma oznaczać, że kobiety są genetycznie lepiej przygotowane do demonstrowania uśmiechu. To znaczy, nikt nie wie, czy mięśnie te powiększyły się na skutek bezpośredniej presji czynników ewolucyjnych (czemu towarzyszył wzrost liczby szybkich włókien mięśniowych), czy też jest to efekt uboczny kulturowo uwarunkowanych starań, by za pomocą uśmiechu skłonić agresywne samce do mniej wojowniczych zachowań. Być może jest to wynik interakcji natury i wychowania – samo wyposażenie genetyczne nie wystarczy do tego, by być wybitnym sportowcem: niezbędny jest trening.

Niezależnie od powodów, kobiety na ogół uśmiechają się częściej niż mężczyźni, nierzadko nie zdając sobie sprawy z tego, jak związane z tym wrażenie podporządkowania lub łagodzenia sytuacji (czy choćby skłonności do kooperacji) może wpłynąć na ich pozycję w pracy. „To trudna sytuacja – mówi Marianne LaFrance, psycholog z Yale University. – Niewątpliwie uśmiech jest standardowym zachowaniem kobiety. Gdy kobieta się nie uśmiecha, mężczyźni zaczynają pytać, o co chodzi. A gdy się uśmiecha, przyjmuje rolę wyznaczoną przez płeć, a efekt jest taki, że nikt nie taktuje jej poważnie.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>