Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach posiada konto w Banku Spółdzielczym w Bieczu o  numerze:  18 8627 0001 2023 9004 4049 0001

Rodzice mogą dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto, wpisując w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy!

                                                                                                                   Małgorzata Majchrowicz   

                                                                                                    przewodnicząca Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego
w Siedliskach

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach