Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3  sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. W wieku 9 lat przeżył śmierć matki. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium   Duchownego we Włocławku.  3 sierpnia został wyświęcony na kapłana, mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze.

Podczas II wojny światowej był kapelanem grupy „Kampinos” AK działającej w Laskach, zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale  prawa kanonicznego i nauk społecznych uzyskał stopień doktora. Dalsza praca to profesura  nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W tym czasie był również redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”, wykładał na Uniwersytecie Robotniczym, działał w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, prowadził intensywną działalność społeczną.

Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie został rektorem Seminarium i redaktorem tygodnika „Ład Boży”. W 1946 roku został mianowany przez papieża biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Prymasem Polski i arcybiskupem Gniezna i Warszawy został w 1946 roku. Przyszły dla Kościoła czasy bardzo trudne, zaczęło się nasilać jawne prześladowanie. Aby uchronić Naród i Kościół od napięć i rozlewu krwi podpisał 14 II 1950 roku „Porozumienie” z Władzami Państwowymi. Władze komunistyczne nie dotrzymywały jednak zobowiązań. 25 września 1953 roku kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. 16 maja 1956 roku w więzieniu napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, które zostały złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956roku. 26 października 1956 roku kardynał Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze wraz z arcybiskupem Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem oddali Polskę Matce Bożej. W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. 21 listopada 1964 roku papież ogłosił Maryję Matką Kościoła. 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany Polak – kardynał Karol Wojtyła. To wydarzenie było największą radością Prymasa Tysiąclecia i Kościoła. Odszedł do Boga 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach