Hierrchia korzystna dla osobników agresywnych

Jednak takie wrażenie powstaje głównie dlatego, że koncentrujemy uwagę na sporach. Natomiast obserwacje zwierząt ukazują, że w miarę stabilna hierarchia w rzeczywistości zmniejsza częstość kłótni i utarczek. Ustalenie, kto ma rządzić, z pewnością bywa krwawe i bolesne. W grupach szympansów o nieustalonej hierarchii walki zdarzają się pięć razy częściej niż w stabilnych stadach. To samo dotyczy korporacji po fuzji. Gdy jednak hierarchia jest już dobrze określona, nawet ambitni podwładni rzadko podejmują otwarte ataki – to zbyt ryzykowne. Silny lider ułatwia grupie podjęcie skoordynowanych starań o osiągnięcie dobrze określonego celu. Często hierarchia budzi w nas niechęć, ale w jej ramach znajdujemy wygodę, bezpieczeństwo i poczucie celu. Podobnie, gdy w stadzie kur jest dobrze ustalony porządek dziobania, kwoki rzadziej walczą i znoszą więcej jaj.

Coraz więcej biologów uważa hierarchię społeczną nie za zjawisko korzystne dla osobników agresywnych, lecz za sposób kontrolowania agresji i kierowania nią tak, by przejawiała się w postaci akceptowalnych społecznie zachowań. Klasyczną ilustracją ze świata natury jest historia słoni afrykańskich, które zostały sierotami, gdy handlujący kością słoniową kłusownicy pozabijali ich rodziców. Młode samce wychowujące się bez uspokajającego (lub uczącego respektu) wpływu dorosłych nabrały iście chuligańskich manier. A co więcej, faza must (pobudzenia seksualnego – to taki męski odpowiednik rui u słoni) pojawiła się u nich już w bardzo młodym wieku. Na skutek

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>