HIERARCHIA JEST SKUTECZNA

Gdy obserwujemy pawiany, szympansy lub ludzi należących do korporacyjnej hierarchii, nieuchronnie nasuwa się pytanie W. Edwardsa Deminga: Dlaczego zawsze ktoś musi wygrać? Dlaczego tak bardzo nam na tym zależy? Zgodnie z konwencjonalnym, darwinowskim wyjaśnieniem, status ma znaczenie, ponieważ wcześniej lub później prowadzi do seksu. To jednak musi brzmieć mało przekonująco dla menedżerów pracujących po sto godzin na tydzień. Ich pragnienie statusu jest tak silne, że często tłumi pragnienia seksualne.

Dlaczego zatem pragnienie statusu, dominacji i wysokiego miejsca w społecznej hierarchii stało się tak potężną siłą w naszym życiu? Otóż dominacja w cukierni wcale nie jest śmieszna i absurdalna. Wyróżnienia, o które tak zawzięcie się staramy, spiskując i manewrując, nie są wcale tak błahe. Hierarchia działa, na wielu poziomach.

Hierarchia przynosi korzyści nawet tym na dole. Na afrykańskiej sawannie, gdzie nasi małpi przodkowie żyli i ewoluowali przez miliony lat, outsiderzy zwykle kończyli w brzuchu lwa lub padali ofiarą sąsiednich grup. Dlatego nawet Boba, ignorowanego nieszczęśnika z samego dołu drabiny, czeka lepszy los w hierarchicznym stadzie, niż gdyby żył samotnie. Członkowie stada są dla niego dodatkowymi oczami wypatrującymi drapieżnika, a w razie ataku może się za nimi schować.

Osobniki, które postępują zgodnie z regułami grupy – to znaczy, okazują należyty szacunek jednostkom zajmującym wyższe miejsce w hierarchii i na inne sposoby podtrzymują pożyteczne sojusze – na ogół mogą przetrwać. Jeśli potrafią szczególnie sprawnie radzić sobie w hierarchicznej strukturze – awansują lub wiedzą jak wykorzystywać tych, którzy zajmują wyższą pozycję – mają szan- sę przekazać następnemu pokoleniu geny warunkujące takie umiejętności. Darwinowskie siły doboru naturalnego i płciowego zapewniają, że skłonność do tworzenia hierarchicznego porządku zostaje zakodowana w genomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>