EMOCJONALNE TARGI

Rzadko się zdarza, żeby ktoś był zakochany do szaleństwa w swoich współpracownikach. Jakie zatem znaczenie mają te badania roli hormonów dla analizy zachowań ludzi w pracy? Otóż nawet między obcymi skromne demonstracje zaufania zaskakująco szybko powodują wzrost poziomu oksytocyny. W eksperymencie przeprowadzonym w kalifornijskim Claremont Graduate University w Kalifornii, badacze łączyli w pary losowo wybrane, anonimowe osoby. „Decydent nr 1” dostawał dziesięć dolarów i miał się nimi podzielić, w dowolnych, wybranych przez siebie proporcjach, z „decydentem nr 2”, który otrzyma wtedy od eksperymentatora sumę trzy razy większą. Następnie nr 2 musiał postanowić, czy przekazać nr. 1 jakąś kwotę, na czym eksperyment się kończył. Osoby badane kontaktowały się tylko przez komputer, nie bezpośrednio.

Zgodnie ze standardową teorią ekonomiczną – bazującą na modelu „racjonalnego człowieka ekonomicznego” – w takich okolicznościach poziom wzajemnego zaufania powinien być zerowy. Ewolucyjne teorie wzajemnego altruizmu i doboru krewniaczego również nie dostarczają podstaw, by oczekiwać w tych warunkach nadmiernej wielkoduszności. Przecież decydent nr 2 nigdy nie spotka nr. 1 i nie ma żadnych podstaw, by oczekiwać, że przyjacielskie nastawienie przyniesie mu korzyści, a nie ma również powodów, żeby mógł się obawiać odwetu za skąpstwo. Uświadomiwszy sobie to wszystko, decydent nr 1 powinien po prostu zgarnąć do kieszeni całe dziesięć dolarów i wyjść. Jednak zgodnie z relacją Paula J. Żaka, dyrektora Center for Neuroeconomics Studies w Claremont, w setkach prób 75% decydentów nr 1 dzieliło się otrzymanymi pieniędzmi, a co jeszcze bardziej godne uwagi, aż 90% nr. 2 odwzajemniało się, gdy sami coś otrzymali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>