EMOCJONALNE TARGI CZ. II

Dlaczego-wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, że w sprawach finansowych kierujemy się czystą racjonalnością – ci ludzie byli dla siebie tacy mili? Zak i inni neu- roekonomiści sugerują, że bardzo często większe znaczenie niż fakty mają nasze emocje i że jest bardzo prawdopodobne, iż te odczucia w dużym stopniu zależą od poziomu oksytocyny. W eksperymencie z Claremont stwierdzono, że poziom oksytocyny u decydentów nr 2 był tym wyższy, im większą kwotę otrzymali. W takich przypadkach byli również bardziej skłonni do okazania wzajemności. Zak wyciąga stąd wniosek, że gdy ktoś okazuje drugiemu zaufanie, sam akt zaufania zachęca do jego odwzajemnienia. Badania nad nornikami pozwalają przypuszczać, że ludzie mają również ewolucyjnie wykształconą skłonność do ufania innym. „Fidelity” (wierność), „Mutual” (wzajemny) i „Beneficial” (dobroczynny), słowa często pojawiające się na szyldach amerykańskich instytucji finansowych, mogą być zatem czymś więcej niż tylko wyrazem pobożnych życzeń. Mogą wyrażać ludzką naturę, będącą wytworem setek tysięcy lat życia w grupach, gdzie zaufanie do pozostałych członków hordy stanowiło warunek przetrwania.

Znowu trzeba zgłosić pewne zastrzeżenia. Na czysto technicznym poziomie pojawia się pytanie, jaki jest związek poziomu oksytocyny w krwi z poziomem w mózgu. To zagadnienie jest skomplikowane ze względu na barierę „mózg-krew”, która kontroluje przepływ różnych substancji z krwi do mózgu. Bezpośredni pomiar poziomu oksytocyny w mózgu wymaga albo trepanacji czaszki, albo punkcji lędźwiowej, a większość badanych ma zbyt małe zaufanie do naukowców, żeby na to pozwolić. Badania na zwierzętach sugerują jednak, że poziom oksytocyny w krwi jest silnie skorelowany z poziomem tej substancji w mózgu. Badacze zresztą wykryli taką korelację, wykonując bezpośrednie analizy płynu mózgowo-rdzeniowego u ludzi cierpiących na autyzm. Ich niezdolność do utrzymywania kontaktów społecznych może mieć związek z niedoborem oksytocyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>