EGALITARNI PRACODAWCY

Podobnie jak prymitywne plemiona, współczesne firmy często głoszą egalitarne ideały. Na przykład Intel chełpi się otwartością, brakiem zarezerwowanych miejsc parkingowych, osobnych stołówek dla zarządu i małych klitek dla szeregowych pracowników, a wreszcie tym, że wszyscy są na ty. Mimo to imię „Andy” wciąż sprawia, że ludziom załamuje się głos.

Jak wspomina pewien były pracownik Intela, Andy Grove, gdy był jeszcze CEO, często denerwował się, że „za swoje pieniądze nie dostaje tego, co mu się należy”. Z tego powodu wprowadził listę, którą musieli podpisywać wszyscy, którzy przyszli do pracy po ósmej. Kiedyś rozesłał okólnik, natychmiast nazwany „memorandum Scro- oge’a”, w którym przypominał, że w wigilię Bożego Narodzenia wszyscy powinni normalnie pracować. (Nie wyjaśnił, czy „normalnie” miało oznaczać dziesięć lub dwanaście godzin, co dla wielu pracowników było normą, czy też wystarczy osiem.) Inny członek kadry kierowniczej Intela zdefiniował kiedyś strach jako uczucie, które pojawia się, gdy, przeglądając korespondencję elektroniczną, odkrywasz przeoczony Andygram, jak nazywano często bardzo nieprzyjemne maile Grove’a, i to oznaczony skrótem AR, od „action required” („wymagane działanie”). List ma już jeden dzień, a w tym momencie rozlega się dzwonek telefonu i wiesz, że to na pewno Andy. Po prostu to wiesz.

Hierarchia to nieuchronny element ludzkiej kondycji. Hierarchia może być brutalnie konfrontacyjna, a jednak niezwykle skuteczna, jak w przypadku Intela. Może też być brutalnie konfrontacyjna i skandalicznie beznadziejna w działaniu, jak w przypadku gigantycznego bostoń- skiego funduszu inwestycyjnego Putnam Investments (wieloletni szef Putnama, Lawrence J. Lasser, również zwykł bombardować pracowników lakonicznymi „Lasse- rogramami”). Może też być stosunkowo demokratyczna i wspierająca. Jednak wbrew wszelkim egalitarnym idea- iom, nawet niewątpliwie łagodni szefowie zwykle znajdują subtelne sposoby podkreślenia swojego statusu. Czasami ma to niewinny charakter. W pewnej firmie z Connecticut, znanej z dobrej atmosfery, wszyscy pracownicy mają standardowe adresy elektroniczne w stylu JaneDoe@ widget.com. Natomiast adres założyciela firmy to IAMME @widget.com (być może jest to skrót od IAMWHOIAM @widget.com).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>