EGALITARNE BAJKI CZ. II

Zawracanie nie jest raczej manewrem ćwiczonym w darwinowskiej szkole jazdy, ale nie można wykluczyć, że rzeczywiście tak wygląda natura ludzkiej hierarchii. Coraz więcej danych świadczy, że w toku ewolucji naczelne wielokrotnie oscylowały między egalitarnym i autorytarnym stylem dominacji społecznej. To zależy od okoliczności: podczas wojny model ścisłej kontroli, zgodnie z którym wyszczekiwane rozkazy są wykonywane natychmiast, wydaje się lepszy, natomiast w czasach pokoju i dobrobytu, gdy nie ma bezpośrednich zagrożeń, a niezadowolone jednostki mogą odejść, stosowniejszy jest zwykle styl bardziej egalitarny.

Styl dominacji w grupie naczelnych zależy również od osobowości jednostek o wysokim statusie. Wśród szympansów często się zdarza, że w miarę łagodny alfa, jak choćby opisany przez Jane Goodall Freud z Parku Narodowego Gombe w Tanzanii, zostaje zastąpiony przez bezwzględnego brutala, jak jego brat Frodo, który terroryzował swoją grupę (a także Goodall i rysownika Gary’ego Larsona, okładając ich tak długo, aż się podporządkowali). Styl dominacji w każdej grupie zależy również od charakteru osobników podporządkowanych. Jeśli połączą siły, mogą niekiedy usunąć despotę, a wtedy pozycję alfy zajmuje jednostka mniej skłonna do tyranii. Ale hierarchia istnieje nawet w najbardziej egalitarnych społecznościach naczelnych.

Błąd, jaki popełniają antropolodzy (a zwykle również my wszyscy), polega na uznaniu egalitarnych incydentów za dowód, że zbiorowość ma egalitarny charakter. Tymczasem, jak w każdej społecznej grupie naczelnych, plemiona łowców i zbieraczy niewątpliwie miały swoich sam- ców i samice alfa, czyli, inaczej mówiąc, istniała w nich hierarchia, choć mogła ona umknąć nawet czujnemu wzrokowi wścibskich antropologów. Członkowie prymitywnych plemion też z pewnością często ze sobą współpracują. Jednak dzielenie się pewnymi zasobami nie dowodzi, że grupa jest egalitarna. Przeciwnie, szczodrość zawsze była jednym z najbardziej skutecznych sposobów zdobycia dominującej pozycji, zarówno dla szympansa alfa, jak i dla menedżera korporacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>