DRESZCZYK ULEGŁOŚCI CZ. II

Wśród ludzi takie zachowanie wydaje się stosowne dla chłopów korzących się przed feudalnym panem, nie zaś dla pracowników typowej firmy z listy Fortune 500 lub nawet z przeciętnej fabryki w Trzecim Swiecie. W rzeczywistości różnica sprowadza się do tego, że ludzie okazują uległość w subtelniejszy sposób. W obecności potężnych jednostek ludzie często nieco się garbią i pochylają głowy. Częściej spoglądają na podłogę, niż można byłoby oczekiwać, gdyby tylko podziwiali piękno dywanu. Nie kiwają się, ale bez kłopotu znajdują okazje, żeby skłonić głowę. Nie tarzają się po ziemi, ale trzymają ręce przy ciele i poza podaniem dłoni unikają zbyt ekspansywnych gestów.

Gdy podwładni wchodzą do pokoju spóźnieni, kiedy spotkanie już się zaczęło, często robią przesadne miny mające ułagodzić gniew, garbią się, idą na palcach, przyciskając łokcie do boków i pokazują zęby w przepraszającym uśmiechu. Natomiast jeżeli spóźnia się szef, zwykle wchodzi z wielkim hałasem, zajmuje główne miejsce za stołem, rozkłada się i głośno rozpoczyna posiedzenie.

Konsultant Bernie DeKoven często obserwował, jak szefowie nieświadomie starają się sprawiać wrażenie więk- szych, równocześnie zmuszając podwładnych do przyjęcia niewygodnej pozycji. Szef zwykle czeka, aż posiedzenie się rozpocznie, po czym wstaje, żeby wygłosić mowę, ale zaczyna od zdjęcia marynarki. Nikt poza nim nie może tego zrobić, nie wstając specjalnie z miejsca. W ten sposób jednak podwładny zwróciłby na siebie uwagę: to skromny, ale potencjalnie groźny akt buntu. (DeKoven założył Institute for Better Meetings, czyli „Instytut Lepszych Posiedzeń” i przez piętnaście lat starał się pokazywać, że firmowe narady mogą być okazją do „współpracy i zabawy”. Ostatecznie uznał, że „takie spotkania to ceremonie, których celem jest umocnienie hierarchii, przypomnienie wszystkim, kto jest szefem, oraz pochwalenie lub skrytykowanie pozostałych”. Gdyby ludzie zgodzili się to przyznać, spotkania byłyby krótsze i tańsze.)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>