CHEMIA ZAUFANIA

Norniki preriowe to przypominające nieco myszy roślinożerne gryzonie żyjące na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jak uważa wielu naukowców, badania nad nornikami rzucają interesujące światło na neurofizjologiczną stronę więzi społecznych i pomagają wyjaśnić, jak powstają trwałe związki społeczne i seksualne (a również tłumaczą procesy towarzyszące poczuciu głębokiej satysfakcji z gry w drużynie lub pracy w zespole, gdy nagle wszyscy dopasowują się do pozostałych). Obserwacje norników wyraźnie wskazują na pewne intrygujące właściwości relacji społecznych, z których niejasno zdają sobie sprawę nawet specjaliści od zasobów ludzkich, kiedy odciągają Strasznie Zajętych Ludzi od Bardzo Ważnych Spraw i każą uczestniczyć w ćwiczeniach z zakresu troski o innych i współdziałania. („Teraz zamknij oczy i przewróć się do tyłu – gorąco namawia trener Zespołowego Ducha. – Członkowie twojego zespołu nie pozwolą ci upaść…”) Nawet ekonomiści zaczęli na serio przyglądać się życiu norników w nadziei, że uda się im poznać, co dzieje się w trakcie pomyślnych negocjacji. Być może uda się w ten sposób wyjaśnić, co spowodowało najważniejszy przełom w rokowaniach bliskowschodniego traktatu pokojowego. (Do tej historii jeszcze za chwilę wrócimy.)

Norniki preriowe są zwierzętami bardzo towarzyskimi: w jednej norze mieszka do dwunastu osobników. Są również silnie monogamiczne. Samce i samice tworzą trwałe związki i, choć zdarzają się im skoki w bok, pozostają razem przez całe życie i wspólnie wychowują potomstwo. Natomiast samce blisko z nimi spokrewnionych norników górskich to prawdziwi macho. Tolerują towarzystwo tylko w okresie godowym, a wówczas uprawiają seks z każdą i przy każdej okazji. Czasami też zjadają młode. („Uwaga dla HR: Wydaje się, że to można jakoś wykorzystać w zarządzaniu.”) Ponieważ te dwa gatunki mają 99% wspólnych genów, Tom Insel, dziś szefujący amerykańskiemu National Institute of Mental Health, zainteresował się, dlaczego ich zachowanie jest aż tak odmienne, Jego zdaniem wpływ na to mają dwa hormony peptydowe produkowane w mózgu – oksytocyna i wazopresyna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>