Daily Archives 20/08/2017

Hierrchia korzystna dla osobników agresywnych

Jednak takie wrażenie powstaje głównie dlatego, że koncentrujemy uwagę na sporach. Natomiast obserwacje zwierząt ukazują, że w miarę stabilna hierarchia w rzeczywistości zmniejsza częstość kłótni i utarczek. Ustalenie, kto ma rządzić, z pewnością bywa krwawe i bolesne. W grupach szympansów o nieustalonej hierarchii walki zdarzają się pięć razy częściej niż w stabilnych stadach. To samo dotyczy korporacji po fuzji. Gdy jednak hierarchia jest już dobrze określona, nawet ambitni podwładni rzadko podejmują otwarte ataki – to zbyt ryzykowne. Silny lider ułatwia grupie podjęcie skoordynowanych starań o osiągnięcie dobrze określonego celu. Często hierarchia budzi w nas niechęć, ale w jej ramach znajdujemy wygodę, bezpieczeństwo i poczucie celu. Podobnie, gdy w stadzie kur jest dobrze ustalony porządek dziobania, kwoki rzadziej walczą i znoszą więcej jaj.

Czytaj więcej