Daily Archives 19/08/2017

HIERARCHIA JEST SKUTECZNA CZ. II

Osobniki podporządkowane czeka lepszy los w hierarchicznej strukturze również dlatego, że samiec alfa na ogół bierze na siebie obronę terytorium i walkę o zasoby. Tak jest również w nowoczesnych hierarchiach, choć na ogół dostrzegamy to dopiero wtedy, gdy alfa zaniedbuje swoje obowiązki. Oto przykład: w pewnej gazecie personel uwielbiał szefa działu, bo facet zawsze dbał o dobrą atmosferę w miejscu pracy i rzadko kiedy używał ostrych słów. Niestety, unikał również wszelkich kontrowersji, a ponieważ nie cierpiał całej tej biurowej polityki, nigdy nie mianował zastępcy, który potrafiłby walczyć o sprawy działu. Wydawnictwo przenosiło się do nowej siedziby. Innym działom, których szefowie zwracali większą uwagę na kwestie rangi i statusu, przydzielono więcej normalnych pokoi, a mniej klitek. Pokoje z drzwiami! Z oknami! A nasz łagodny szef dostał dla swoich ludzi dużą salę podzieloną przegródkami na boksy, jego zdemoralizowani pracownicy musieli jeszcze przeprowadzić dokładną inwentaryzację mebli, tylko po to, żeby inne działy mogły sobie wybrać najlepsze do swoich biur. Czasami, choć nie lubimy o tym myśleć, lepiej jest żyć pod władzą bardziej wymagającego alfy.

Czytaj więcej