Daily Archives 14/08/2017

KONFLIKT TO RZECZ NORMALNA CZ. II

De Waal stwierdził, że agresywne lub antagonistyczne zachowania zajmują szympansom tylko pięć procent czasu, ale to nie oznacza, że usiłuje zminimalizować znaczenie agresji w staraniach poszczególnych osobników o zdobycie w grupie jak najwyższej pozycji. Przeciwnie, de Waal po prostu akceptuje agresję. Biolodzy i socjolodzy zwykle opisują takie zachowania jako antyspołeczne i destruktywne przejawy osobniczej patologii, natomiast de Waal uważa agresję za „integralną część życia społecznego […] Występuje w najlepszych związkach”.

Czytaj więcej