Daily Archives 17/12/2015

Ruch zielonego budownictwa

Jednak do rozwoju ruchu zielonego budownictwa najbardziej przyczyniło się coraz powszechniejsze przekonanie, że takie budynki umożliwiają wydajniejszą pracę. Z badań wynika też, że w zielonych szpitalach pacjenci szybciej wracają do sił, w zielonych sklepach klienci wydają więcej pieniędzy, studenci w zielonych salach wykładowych lepiej zdają egzaminy, a robotnicy w zielonych fabrykach rzadziej mają wypadki i wydajność wzrasta tam od 6 do 16 procent. Łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie w zielonych budynkach lepiej pracują – twierdzi Fedrizzi. – Nie siedzą przecież cały dzień w zamkniętych, klimatyzowanych klitkach i nie wdychają toksycznych oparów. Według jednej z przygotowanych ostatnio analiz budownictwo tradycyjne, czyli nie- uwzględniające kwestii ekologicznych, „kosztuje Stany Zjednoczone 60 miliardów dolarów rocznie” z powodu spadku wydajności, jaki pociąga za sobą długotrwałe przebywania w nieprzyjaznym środowisku.

Czytaj więcej

Przykład Tommy’ego Mottoli

Producent muzyczny Tommy Mottola najwyraźniej również miewał problemy z przyjęciem postawy osobnika podporządkowanego. Był przecież panem na własnym podwórku, komenderował armią pracowników, obracał się wśród sławnych ludzi oraz pięknych kobiet i dysponował funduszem w wysokości dziesięciu milionów dolarów rocznie na podróże, osobistych asystentów, ochroniarzy, opancerzony samochód i inne symbole statusu. Lubił uważać się za dona, capo di tutti capi swego świata. Mottola zaczął karierę jako samodzielny producent – na początku prowadził własną firmę Don Tommy Enterprise – ale ostatecznie został szefem Sony Musie. Nie potrafił się jednak zmusić do okazywania szacunku prezesowi Sony America, dobrodusznemu i powszechnie szanowanemu byłemu producentowi wiadomości telewizyjnych sir Howardowi Stringerowi.

Czytaj więcej

Mężczyźni alfa w prymitywnych plemionach

Ntologi, jeden z szympansów obserwowanych przez To- shisadę Nishidę w górach Mahale, bardzo często rozdawał żywność, żeby podtrzymywać korzystne sojusze. Sam był zażartym myśliwym, a niekiedy kradł zdobycz innym łowcom, którym powiodło się na polowaniu, a następnie dzielił się nią z samicami, z młodymi samcami oraz z wpływowymi starszymi osobnikami. Można to uznać za przejaw filantropii i egalitaryzmu, ale znacznie bardziej prawdopodobne, że była to sprytna taktyka przywódcza, dzięki której Ntologi utrzymał pozycję samca alfa niemal nieprzerwanie przez szesnaście lat, aż do śmierci w 1995 roku.

Czytaj więcej

PRAWA RĘKA SZEFA

W świecie zwierząt osobniki podporządkowane pilnie śledzą alfę również po to, żeby schodzić mu z drogi. Gdy alfa pędzi ścieżką, podporządkowani powinni bez zwłoki usuwać się na bok. Inteligentne zwierzęta uważnie obser- wują jego zachowanie, dzięki czemu mogą dostrzec oznaki zagrożenia, nim jeszcze pojawi się zrytualizowana groźba. Groźne demonstracje zwierząt przyjmują różne formy: ich postać zależy nie tylko od gatunku, ale również od indywidualnych predyspozycji. Na przykład Frodo, brutalny szympans alfa ze stada Kasakala z Parku Narodowego Gombe, zwykle przygryzał przed atakiem górną wargę, zapewne w celu ukrycia wrogich uczuć: to pozwalało mu niespodziewanie dopaść ofiarę.

Czytaj więcej

PATRZEĆ NA ŚWIAT PRZEZ RÓŻOWSZE OKULARY

Wśród wielu głupich przypowieści o świecie natury, jakie lubią powtarzać biznesmeni, jest też następująca historyjka: „Każdego ranka w Afryce budzi się gazela. Wie, że musi biec szybciej od lwa, bo inaczej zostanie zjedzona. Każdego ranka w Afryce budzi się lew. Wie, że musi biec szybciej od gazeli, bo inaczej zdechnie z głodu. Nie ma znaczenia, czy jesteś gazelą, czy lwem. Gdy wschodzi Słońce, lepiej biegnij”.

Czytaj więcej