Daily Archives 21/11/2015

MANTRA DLA MAŁPIEGO UMYSŁU? CZ. II

Po ośmiu tygodniach od rozpoczęcia eksperymentu w Promega badania techniką MRI wykazały u pracowników ćwiczących medytację wyraźną zmianę stosunku aktywności obu stron kory czołowej, poziom aktywności prawego płata będącego bastionem negatywnej inklinacji i tendencji do wycofywania się zmniejszył się o od 10 do 15 procent na korzyść lewego płata, odpowiedzialnego za pozytywne nastawienie i optymizm. Praktyki medytacyjne korzystnie wpłynęły również na zdrowie fizyczne badanych. Osoby, u których nastąpiła największa zmiana aktywności mózgu, wykazywały też największą poprawę sprawności systemu odpornościowego, mierzoną poziomem produkcji antyciał. Davidson nie badał, czy medytacja wpłynęła na wydajność pracy mierzoną konwencjonalnymi metodami, ale doświadczenia biznesmenów, którzy praktykują medytację, sugerują, że jest to możliwe.

Czytaj więcej