Daily Archives 13/11/2015

EGALITARNI PRACODAWCY

Podobnie jak prymitywne plemiona, współczesne firmy często głoszą egalitarne ideały. Na przykład Intel chełpi się otwartością, brakiem zarezerwowanych miejsc parkingowych, osobnych stołówek dla zarządu i małych klitek dla szeregowych pracowników, a wreszcie tym, że wszyscy są na ty. Mimo to imię „Andy” wciąż sprawia, że ludziom załamuje się głos.

Czytaj więcej

Plotki a relacje na poziomie personalnym

Zaufanie oznacza również dbałość o to, by pogłoska była jak najbliższa prawdy. Powszechnie sądzi się, że plotki są w ogromnej części bezpodstawne i fałszywe, ale z badań wynika, że 75 do 95 procent pogłosek krążących w typowej organizacji to wiadomości prawdziwe. Byłoby rzeczą bezsensowną marnować energię na rozpowszechnianie fałszywych informacji, gdyż to niewątpliwie spowodowałoby dyskredytację źródła. Mimo to przed podjęciem decyzji, czy rozpowszechniać plotkę, należy starannie ją sprawdzić (zwłaszcza, jeśli jest przekazywana pocztą elektroniczną). Jeżeli ktoś usłyszał, że coś ma się zdarzyć na rachunku Disneya, ale rozpowiada, że to niechybnie zapowiedź międzygatunkowego homoseksualnego ślubu Min- nie i Daisy, to jego wiarygodność szybko zmaleje do zera.

Czytaj więcej