Daily Archives 11/11/2015

Podwładni w firmie

W innych eksperymentach udało się stwierdzić, że podwładni złego szefa mają zwykle podwyższony poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu. Nie jest to niespodzianką, znacznie bardziej intrygujący jest fakt, że chronicznie podwyższony poziom kortyzolu może spowodować obumieranie komórek w regionie mózgu zwanym hi- pokampem, co ma fatalne konsekwencje. (Każdy poniżany pracownik, który zastanawia się, czy zacisnąć zęby i jakoś wytrzymać, a także każdy chamowaty szef, przekonany, że sam jest bez winy, tylko jego podwładni cierpią na martwicę mózgu, powinien czytać dalej.)

Czytaj więcej

Prospołeczna dominacja

Prospołeczna dominacja polega często na ograniczeniu do minimum emocji związanych z relacją przełożony-pod- władny, dzięki czemu ci z niższego szczebla hierarchii często rzeczywiście osiągają lepsze wyniki. Na przykład, gdy pracownicy socjalni usiłują przekonać swych podopiecznych, żeby nie zażywali narkotyków i nie uprawiali seksu bez zabezpieczenia, niewątpliwie przyjmują postawę do- minacyjną: To, co ci mówię, jest słuszne, a to, co ty robisz, jest złe. Druga strona odbiera to jako oczywisty atak na poczucie własnej wartości. I dlatego ludzie zachowują się w takiej sytuacji defensywnie, odrzucają informacje lub przekręcają je tak, żeby pasowały do ich zachowania. Podobnie, gdy szef krytykuje handlowców, że nie osiągają założonego poziomu sprzedaży, i żąda, aby wymyślili nową taktykę, ci przewracają oczami i przypisują spadek sprzedaży pogorszeniu sytuacji na rynku lub innym czynnikom, nad którymi nie mają kontroli.

Czytaj więcej